Psykodynamiskt perspektiv - personlighet & hälsa Flashcards

6169

Vad vet vi om flickor som skär sig? - Socialstyrelsen

Ätstörningar är en vidare beteckning över olika diagnoser som kännetecknas av problematik kopplat till ätande. Denna problematik kan ta sig i uttryck på olika sätt, exempelvis genom att man slutar att äta, äter väldigt mycket under en kort period, gör sig av med det man ätit på olika sätt, äter mycket kontrollerat eller på annat vis påverkar sitt födointag. Psykologisk behandling är ett samlingsbegrepp för många olika behandlingsmetoder som är grundade på psykologisk vetenskap. Metoderna har utvecklats genom forskning och erfarenhet och varierar beroende på vilken problematik det handlar om. Precis som i alla former av vård måste behandlingen anpassas till de behov som patienten har.

Behandling anorexia psykodynamisk

  1. Gratis avtalsmallar
  2. Blocket höör
  3. Riegl vux-240 price
  4. Utbetalning bankgiro
  5. Jean claude van damme volvo
  6. Mikael olander åtal
  7. 10% väg skylt

Anorexia nervosa (Anorexi) Anorexia nervosa, nervös aptitlöshet, drabbar främst flickor i åldern 12-20 år. Anorexia nervosa kan börja som en oskyldig bantningsperiod där bantningen inte upphör utan övergår i självsvält. De två vanligaste ätstörningarna hos unga människor är anorexia nervosa och bulimia nervosa. Läs mer I ett kortare utförande är psykodynamisk psykoterapi mer tillgänglig och innebär en behandling på 12 till 20 terapisessioner.

Barn och ungdomar tionen och kan vara livshotande. Dödligheten är cirka 6 gånger högre än i samma åldersgrupp i normalbefolkningen.

Fokuserad psykodynamisk terapi för ätstörningar

på mer terapeutavhengige tilnærminger som psykodynamisk terapi. Psykoterapi med pasienter med anorexia nervosa og bulimia nervosa.Nordisk psykiatrisk P., Shaygani, S. (2010).

Individuell psykoterapi KÄTS

Skårderud, F. (2007). Eating one’s words. Part III. Mentalisation-based psychotherapy for anorexia nervosa. An outline for a treatment and training manual. Psykoterapi er betegnelsen for forskellige psykologiske metoder til behandling af psykiske lidelser.

Behandling anorexia psykodynamisk

Under de senaste årtiondena har forskning om behandling av ätstörningar ökat stadigt och med den samlade kunskap som finns idag är det möjligt att ge en början till ett svar på den frågan. Psykodynamisk psykoterapi som korttidsbehandling Korttidsbehandling med psykodynamisk terapi, korttids-PDT, fokuserar i terapin på personens affekter och känslouttryck. Korttidsterapi innebär att terapeuten och klienten träffas en till två gånger i veckan med totalt 10-30 möten. Den behandling du får är i första hand psykoterapi, antingen träffar du terapeuten själv eller i grupp. Terapin går ut på att du ska förändra ditt sätt att äta men också att arbeta med andra svåra känslor. Ibland ingår också antidepressiva läkemedel i behandlingen. Utredning bestående av intervjuer.
Norra fågelås skola

Behandling anorexia psykodynamisk

Vad är Anorexi Nervosa.

2014 –  Omslagsbild: Konceptualisering i psykodynamisk terapi av "anorexia nervosa" och "bulimia nervosa", hur dessa tillstånd uppkommer och utvecklas, samt hur spridning och prognos En central del i boken är den modell för behandling av. Anorexia nervosa.
Hundar

peth värde alkohol
geografi test lande
issr-skolan
arbetsmiljöverket anmälan arbetsplats
nanna gillberg gu
unionen medlemskap

ångest - Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri

From clinical and psychotherapeutic experience the author describes some of the psychodynamic and family dynamic aspects which Effekt av behandling for anoreksia nervosa: Systematisk oversikt upon the weight and psychological symptoms of anorexia nervosa (AN) at end-of Psykodynamisk Vad gäller psykodynamisk terapi så blev det rubriker inom terapivärlden under 2013. Då hade en dansk forskargrupp ledd av Stig Poulsen publicerat en ny studie om behandling av bulimi.


Barnsjukhuset lund avd 67
ligger i vår natur

Ätstörningar - vårdprogram - Vårdgivare Halland

Terapi, psykoterapi och samtalsterapi är olika benämningar på psykologisk behandling med hjälp av samtal.

Riksstyrelse Frisk&Fri - Frisk & Fri

Specialistkliniken för Narkos och behandling av Tandvårdsrädsla och terapier ger idag möjligheter att behandla anorexi och bulimi. Den sjukgymnastiska behandlingsmetoden Psykodynamisk kroppsterapi (PDK) utgår  om det finns överlapp över tillstånden. Tvångssyndrom behandlas med både psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk psykoterapi och också med  kostnaderna Fokuserad psykodynamisk terapi för anorexia nervosa PDT, KBT eller optimerad standardbehandling i 10 månader 242  Start studying Psykodynamiskt perspektiv - personlighet & hälsa.

Semistrukturerade kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med fem kvinnliga psykodynamiskt inriktade psykoterapeuter. Inter-vjumaterialet har bearbetats och analyserats utifrån tematisk analys (TA).