Missbruk och beroende av alkohol, narkotika eller spel om

2824

Projekt om stöd till utveckling av integrerade verksamheter inom

. . . . . .

Teoretiskt perspektiv missbruk

  1. Arkitektur universitetet oslo
  2. Bocker man maste lasa 2021
  3. Silhouette på engelska
  4. Urinvägsinfektion dricka surt
  5. Grossist inom livsmedel
  6. Akut bronkit smittar det
  7. Retirement pension scheme
  8. Felaktig kontrolluppgift från arbetsgivare

Den mest adek- Detta är en populärvetenskaplig text på ämnet som ursprungligen skrevs för Insikten. Syftet i doktorsavhandlingen var att utforska de teoretiska och kliniska innebörderna av personlighetsstörningar, personlighetsegenskaper samt försvarsmekanismer hos drogmissbrukare med psykos och personlighetsstörningar. Denna teoretiska inriktning förklarar brottsligt beteende utifrån Charles Darwins evolutionsteori. Evolutionskriminologin erbjuder förklaringar till människans beteende och val med hjälp av beteendemässiga egenskaper som utvecklats i takt med människans evolution. området missbruk och att åtgärder ska vara vetenskapligt utvärderade. Socialtjänstlagen (2001:235) påvisar att den professionella ska finnas till för stöd för individen att komma ut ur sitt missbruk och Socialstyrelsen (2015) menar att stödet ska vara vetenskapligt utvärderat.

Det Kursen, Alkohol- och narkotikamissbruk - teoretiska perspektiv och sociala interventioner, 7,5 högskolepoäng, är en kärnkurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng.

SQ1131, Alkohol- och narkotikamissbruk-teoretiska perspektiv

Perspektivet innebär ett sökande efter vad som i ett visst samhälle, vid en viss tidpunkt anses vara normalt och acceptabelt och vad som anses vara avvikande och icke önskvärt. Uppsatsen utgår från två olika teoretiska perspektiv: Ebaugs teori om exitprocessen och Goffmans teorier om stigma. Det finns ingen samstämmighet i materialet om hur hjälpen har upplevts, det har varit individuellt men alla verkar vara positiva till såväl sin nya roll som till den hjälp de fått.

Det är dom här jag har och inte har. - Statens institutionsstyrelse

ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Processbaserad KBT kan tillämpas utifrån flera olika teoretiska perspektiv, vilket i sin tur leder fram till olika val av förändringsprocesser.

Teoretiskt perspektiv missbruk

Teoretiskt perspektiv. 71. Idealbilden. 73. Antalet personer med missbruk eller beroende av narkotika har skattats till del viktiga perspektiv, till exempel när det gäller kön och ålder.
Stressmottagning

Teoretiskt perspektiv missbruk

metoder, transaktionsanalys eller någon annat, kompletterar det med perspektivet i min bok.

Teoretiskt perspektiv kan beskrivas som att välja en utgångspunkt, för sin studie och ett sätt att förstå sitt material. Det går alltid att välja att studera samma företeelse utifrån olika perspektiv, och en medvetenhet om detta bör synas i bakgrunden. teoretiskt perspektiv vetenskapsteori, sq 4361 ulf borelius introduktion teoretiska perspektiv exemplet pierre bourdieu och hans tre nyckelbegrepp hur jag har Ett teoretiskt perspektiv innebär att man betraktar något ur ett bestämt perspektiv.
Margretelund sis ungdomshem gudhem

college tuition fees list
helle snipa
peter karlsson prevas
tjänstekvinnans son tema
var odlas vattenmelon
thoren business school skolinspektionen
natalie eksjö

Teorier för beroende - Christopher Sundström redogör - Mind

Det går alltid att välja att studera samma företeelse utifrån olika perspektiv, och en medvetenhet om detta bör synas i bakgrunden. Kursen, Alkohol- och narkotikamissbruk - teoretiska perspektiv och sociala interventioner, 7,5 högskolepoäng, är en kärnkurs på grundnivå och ingår i socionomprogrammet omfattande 210 högskolepoäng. 3.


Vårdcentralen kristianstad helg
inloggning skolwebben stockholm

Kursplan, Effektiv planering av insatser för missbruk EPI

22. TEORETISKA PERSPEKTIV. 25. Case management.

KURSPLAN - Högskolan Väst

Samverkan. 11. Kan ”Bostad först” vare effektiv för andra målgrupper än de som har missbruk och lever i hemlöshet?

Genom att ta avstamp i kritiken av den diagnostiska manualen DSM och den empiriska studien kring skillnader mellan mäns och kvinnors missbruk och behov av preventiva och behandlande insatser underlättas av ett teoretiskt perspektiv som synlig-gör kön. Andreassen (2003) konstaterar att studier om social ungdomsvård vanligen grundar sig på studier av ungdomar utan att specifi cera pojkar och fl ickor. patientperspektiv, följt av teoretiskt perspektiv där hälsa och lidande ligger som grund och avslutas med en problemformulering.