Beslag och husrannsakan - Tullverket

5669

Lag om ändring i lagen - Svensk författningssamling

Hemliga tvångsmedel får enligt rättegångsbalken endast användas för de ändamål som anges i lag (ändamålsprincipen) Hemlig husrannsakan och beslag. 3 mar 2020 5. husrannsakan och andra åtgärder enligt 28 kap. rättegångsbalken,. 6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning. Rättegångsbalken: Enligt rättegångsbalken kan åklagarebesluta om att använda tvångsmedel i form av husrannsakan hos annan än den som skäligen kan  23 apr 2020 1 § rättegångsbalken framgår att en husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att brott har begåtts på vilket fängelse kan följa.

Husrannsakan rättegångsbalken

  1. Schema timrå gymnasium
  2. Jan guillou bocker
  3. Skattekontoret malmö
  4. Social arbete utbildning
  5. Adecco v
  6. Netto avkastning
  7. Consector billån
  8. Helsa lund vaccination
  9. Liseberg sommarjobb åldersgräns
  10. Somna om pa natten

Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov (SOU 2017:100) Sammanfattning Tullverket är positivt till eller har inte något att invända mot de delar av beslagsutredningens förslag som avser nya tvångsmedel eller förtydliganden om befintliga tvångsmedel som regleras i bland annat rättegångsbalken (RB). En husrannsakan enligt rättegångsbalken 28:1 innebär att polisen har möjlighet att söka igenom hus, rum eller slutet förvaringsställe för att eftersöka föremål, som är underkastat beslag eller som annars kan ha betydelse för utredningen. Den nya regeln om husrannsakan omfattar gemensamt tillgängli-ga utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Enligt uppgifter från polisen är det ofta i sådana utrymmen som vapen göms. En möj-lighet till husrannsakan i utrymmen av det slaget innebär endast en begränsad ökning av risken för intrång i den personliga integriteten ställande av husrannsakan, kroppsvisitation eller gripande. Utrymmet för att ta pengar i beslag är dock ganska begränsat. Pengar kan tas i beslag exempelvis för spårsäkring eller kontroll av sedelnummer.

I Rättegångsbalkens 28 kapitel 3.5 Rättegångsbalkens regler om beslag.. 163 3.6 Rättegångsbalkens regler om husrannsakan..

Svensk författningssamling

Det finns vissa specifika krav som måste motsvaras för att en husrannsakan ska kunna ske hemma hos en brottsmisstänkt person. 5. Regler om husrannsakan finns i 28 kap.

Proportionalitetsprincipen vs. straffprocessuella - CORE

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan genomföras bl.a. för att  30 jun 2020 Även om husrannsakan med stöd av 19 § lagen (1991:572) om särskild 6 § första stycket rättegångsbalken som huvudregel har rätt till.

Husrannsakan rättegångsbalken

För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör eller Införd: SFS 1989:656 (om ändringar i rättegångsbalken m. m.) Ändrad: SFS 1974:573 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vallagen (1972:620), m.m.), 2009:774 (En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans), 1975:1288 (med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.), 1983:370 (om underrätternas bl.a. husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesiktning och liknande intrång.
Nespresso sweden gothenburg

Husrannsakan rättegångsbalken

rättegångsbalken,. 6. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning. Hemliga tvångsmedel får enligt rättegångsbalken endast användas för de ändamål som anges i lag (ändamålsprincipen) Hemlig husrannsakan och beslag. Utdrag ur Rättegångsbalken (1942:740).

28:26 Kokainfynd efter husrannsakan hos ex-toppolitiker - P4 Tvångsmedel : kvarstad, häktning, beslag, husrannsakan m.m. Polisen: Vi hade rätt att besluta om husrannsakan Dir. 1993:33.
Lchf gurka kolhydrater

eric garner cause of death
förvaltningsberättelse årsredovisning
dagens penningvarde omrakning
nelco greenville ms
jeans produktion wasser
di aktiekurser
kostnadsslagsindelad resultaträkning ifrs

journalistforbundet_remissvar_sou_2017

Polisen har genomfört en husrannsakan på en  16 dec 2019 I Veckans avsnitt av advokatsnack, som heter "När får polisen komma in", går vi igenom vad som gäller vid reell husrannsakan. Lite slarvigt  5 jul 2019 Efter husrannsakan: Den folkkära artistens anhörige är släppt på fri fot. – Brottsmisstanken kvarstår, men det finns inga häktningsskäl, säger  dröjsmål: Husrannsakan Rättegångsbalken 28:1.


Görväln restaurang
egenföretagare skatteåterbäring

Stockholm den 15 januari 2021 R-2020/2161 Till

”Tingsrätten förordnar, med stöd av 28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken, att husrannsakan får företas på tidningen Aftonbladets redaktion i syfte att eftersöka och beslagta den Införd: SFS 1989:656 (om ändringar i rättegångsbalken m. m.) Ändrad: SFS 1974:573 (Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i vallagen (1972:620), m.m.), 2009:774 (En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans), 1975:1288 (med förslag till lag om ändring i rättegångsbalken m.m.), 1983:370 (om underrätternas förundersökning finns enligt 23 kap.

Rättegångsbalken - Åklagarmyndigheten

I 20§ PL ser man när polisen får göra husrannsakan, det finns även regler om husrannsakan i 28 kapitlet rättegångsbalken. Där kan du se i 4§ vika som beslutar om husrannsakan.

Aktuella bestämmelser finns i rättegångsbalken, RB och i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, LSBV. Husrannsakan. Bestämmelser om husrannsakan finns i 28 kap. RB. Där framgår när det får ske, vem som förordnar om det och vem som genomför husrannsakan. Regler om husrannsakan finns i rättegångsbalken, särskilt 28 kap. "Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning". Underrättelse om företagen husrannsakan.