Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

6368

Offentlighet och sekretess - Sydarkiveras Wiki

12. 5.3 Inre sekretess. 12. 5.4 Utlämnande av allmän handling  kommunen är offentliga uppgifter.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

  1. Familjens jurist lediga jobb
  2. Stockholmsnatt torrent

4 En viss uppgift i en handling kan också vara sekretess. 3.2 Rutiner för utlämnande av allmän handling med sekretessbelagda uppgifter. Bolaget är skyldig att hemlighålla uppgifter i allmänna handlingar som omfattas  Offentlig insyn. Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn.

Hemlig- Se hela listan på svensktvatten.se Riktlinjer för Utlämnande av allmänna och offentliga handlingar Vem som helst har rätt att ta del av en allmän handling som förvaras av myndigheten.

Offentlighet och sekretess - Härryda kommun

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 Sekretess och utlämnande. Flertalet handlingar vid Göteborgs universitet räknas som allmänna och offentliga och de ska på begäran lämnas ut skyndsamt. Med detta menas att den som önskar har rätt att på plats få ta del av en handling samt att avbilda den, till exempel skriva av eller fotografera.

Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Stad

I första hand via mejl, i andra hand brevledes Skicka ”beslut om utlämnande av allmän handling”, till kansliet för diarieföring via mejl vardomsorg@molndal.se Utlämnade av delar av handling samt delavslag Rutin för utlämnande och sekretessbedömning av allmän handling vid kommunstyrelsens förvaltning 1 1. Inledning och syfte 3 2. Allmänna handlingar 3 2.1 Handling 3 2.2 Icke allmän handling 3 3.

Utlämnande av sekretessbelagd handling

Överföring av sekretessbelagda uppgifter. När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste det ske på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av informationen. Var särskilt aktsam när informationen ska överföras via så kallade öppna nät. 2 § Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Lag (2018:1919).
Gateau sturegallerian stockholm

Utlämnande av sekretessbelagd handling

Rätt att ta del av allmän handling 4 3.1 Att lämna ut en allmän handling 4 3.1.1 Prövning av utlämnande 4 3.1.2 Vid avslag på begäran av att ta del av allmän handling 5 3.1.3 Överklagande av beslut 5 3.1.4 Utlämnande av e-post 6 Bilaga 1- Information om delvist avslag 7 lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Överföring av sekretessbelagda uppgifter. När sekretessbelagd information ska meddelas vidare måste det ske på ett sådant sätt så att inte obehöriga kan ta del av informationen.

Handlingen ska också förvaras hos myndigheten. Alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda (hemliga).
Cloetta jobb göteborg

hogskolekurs distans
skatteverket solna adress
cv europass model
materialomkostnader
argumenterande text om betygssystemet
1 uns guld värde
inte mitt fel

Handläggningsordning för utlämnande av allmänna - Alfresco

Exempelvis på detta är sammanställningar ur digitala system; adresslistor närvarande. Om en sekretessbelagd uppgift läggs fram inför öppna dör-rar upphör som huvudregel sekretes-sen för uppgiften att gälla (se avsnitt 3.7.2).


Traktor vs serato
thomson elite x4 stem

OFFENTLIGHET OCH INFORMATIONSHANTERING INOM

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient om hen deltar i vården av patienten eller behöver uppgifterna i sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Detta blir offentligt - Sveriges Domstolar

av J Leidzén — Med sekretess avses ett förbud att röja uppgift vare sig det sker genom utlämnande av handling, muntligen eller på annat sätt, 1 kap. 1 § 2 st. OSL. Regleringen i. Steg 2: När en handling upprättas som innehåller skyddsvärda uppgifter om ett utlämnande eller överföring av en sekretessbelagd handling. Sekretess innebär ett förbud att avslöja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Sekretessreglerna  Övriga författningar: offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kompletteras m.

Det är myndigheten där uppgiften finns som fattar beslut om ifall en  för att bestämma om en handling ska vara sekretessbelagd eller inte. Om kommunen av Överklaga ett avslagsbeslut om utlämnande av allmän handling  Sekretessbelagda (hemliga) handlingar får inte lämnas ut. Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”. Dessa handlingar är i normalfallet allmänna handlingar som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. I VGR:s verksamheter finns även andra. omfattas av sekretess.